2019 yil yanvar-sentyabr oylari uchun ishlab chiqarish ko’rsatkichlarining bajarilishi to’g’risida ma’lumot.

Ҳисобот даврида кон юзасини очиш ишлари режаси 22,3 млн. куб метр қилиб белгиланган, амалда 15,4 млн. куб метр (режага нисбатан 68,8 %) ишлар бажарилган, шу жумладан, “Ўзбеккўмир” жамиятида 14,7 млн. куб метр (70,5%) ва “Шарғункўмир” корхонасида 0,7 млн. куб метр (45,8 %). Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қатламни очиш ишлари 3,4 млн. куб метрга ёки 127,7 %га кўп бажарилган.

Ҳисобот даврига белгиланган 3 799 минг тонна кўмир қазиб олиш режаси амалда 2 702,7 минг тоннага ёки режага нисбатан 71,1 %га бажарилган бўлиб ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 93% ни ташкил қилган, шундан “Ўзбеккўмир” АЖ 2 542.4 минг тонна (73,5%) “Шаргункўмир” АЖ 160,3 минг тонна (47,1%).

Ҳисобот даврида режалаштирилган 3 954,8 минг тонна кўмир ортиш режаси амалда 2 912,9 минг тонна ҳажмда кўмир ортилган, режага нисбатан 73,7%, ўсиш суръати 87% ташкил килди.

“Ўзбеккўмир” АЖ томонидан жорий йилнинг 9 ойи мобайнида баланс кўрсаткичлари бажарилиши ҳолати таҳлили:

Номи Ўлчов бирлиги 2018 йил 9 ойлик факт 2019 йил 9 ойлик %, ўсиш
режа факт фарқ %, бажариш
Ер усти очиш ишлари, жами минг м3 12 048,5 22 347,0 15 383,3 -6 963,7 68,8 127,7
жумладан
автомобил орқали минг м3 5 609,4 9 397,0 9 088,3 -308,7 96,7 162,0
темир йўл орқали минг м3 5 394,1 7 550,0 5 203,7 -2 346,3 68,9 96,5
конвейер орқали минг м3 1 045,0 5 400,0 1 091,3 -4 308,7 20,2 104,4
Кўмир қазиб олиш минг тн. 2 908,4 3 799,0 2 702,7 -1 096,3 71,1 92,9
Кўмир етказиб бериш минг тн. 3 347,1 3 954,8 2 912,9 -1 041,9 73,7 87,0
жумладан
ички истеъмол учун минг тн. 1,7 2,3 1,7 -0,6 73,9 100,0
“ИЭС” АЖ минг тн. 2 469,5 2 796,0 2 402,3 -393,7 85,9 97,3
“Темирйулёнилгитаъмин” бошқармаси орқали минг тн. 795,0 983,0 408,8 -574,2 41,6 51,4
бюджет ташкилотлари учун минг тн. 506,8 366,0 276,2 -89,8 75,5 54,5
жумладан, кўмир

брикетлари

минг тн. 217,5 261,0 165,6 -95,4 63,4 76,1
ахоли учун минг тн. 288,2 617,0 132,6 -484,4 21,5 46,0
жумладан, кўмир

брикетлари

минг тн. 65,6 183,0 25,6 -157,4 14,0 39,0
Биржа савдолари орқали

етказиб бериш

минг тн. 76,8 173,5 95,7 -77,8 55,2 124,6
Ажратилинмаган захира минг тн. 4,1 4,4 4,4 107,3

 

2019 йил 9 ойлиги якунларига кўра, Инвестиция дастурининг манзилли рўйхатига жамият томонидан амалга оширилаётган 2 та лойиҳа бўйича режалаштирилган 20,67 миллион АҚШ долларилик маблағ ўрнига жами
29,43 миллион АҚШ долларилик маблағ ўзлаштирилди ёки ҳисобот даврига нисбатан 142% (йиллик кўрсаткичга нибатан 88%)ни ташкил этади.