Tahlil qilish va hisobot berish

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2019 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2018 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (2-chorak, 2018 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2018 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2017 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2017 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2017 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2017 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2017 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2016 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2016 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2016 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2016 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

Jamlama hisobot (2015 yil) .

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2015 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2015 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2015 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2014 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2014 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.