- O'zbekko'mir|Узбекуголь|Uzbekcoal - http://uzbekcoal.uz -

Tahlil qilish va hisobot berish

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2020 y.) [1]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2020 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [2]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [3]

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2019 y.) [4]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [5]

“O’zbekko’mir” AJ balansi (2-chorak, 2019 y.) [6]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [7]

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2019 y.) [8]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [9]

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida. [10]