«Belazko’mir» filiali

Jamiyatning rasmiy nomi va huquqiy manzilgohi.

Davlat tilida:
«Belazko’mir» filiali

Rus tilida:
Филиал “Белазкумир”

Toshkent vil., Angren sh.,

Aloqali ma’lumot

Rahbar
Mutalimov Kabiljon Muminovich

Eng muhim muhandis
Darmanov Karamali Akbarovich

Telefon –
(99870) 662-29-26

e-mail –
avto@coal.uz