(UZ) Aksiyalar chiqarish to’g’risida qaror va emissiya risolalari