“Tog’ transport uskunalarini sozlash (TTUS zavodi)” filiali

Jamiyatning rasmiy nomi va huquqiy manzilgohi.

Davlat tilida:
“Tog’ transport uskunalarini sozlash (TTUS zavodi)” filiali

Rus tilida:
Филиал “Ремонт горнотранспортного оборудования (Завод РГТО)”

Toshkent vil., Angren sh.,

Asosiy faoliyat.

Tog’ transport uskunalarini sozlash ishlari olib boriladi.

Aloqali ma’lumot

Rahbar:
Tursunov Marajab Misharifovich

Bosh muhandis:
Tursunov Anvar Shakirjanovich

Telefon –
(99870) 662-27-49

e-mail –
rgto@coal.uz