- O'zbekko'mir|Узбекуголь|Uzbekcoal - http://uzbekcoal.uz -

Bosh direktor

“O’zbekko’mir” AJ bosh direktori quyidagi vazifalarni tashkil qiladi va ular uchun javob beradi: