«Geologorazvedka ekspedisiyasi» filiali

Jamiyatning rasmiy nomi va huquqiy manzilgohi.

Davlat tilida:
«Geologorazvedka ekspedisiyasi» filiali

Rus tilida:
Филиал “Геологоразведочная экспедиция”

Toshkent vil., Angren sh.,

Asosiy faoliyat.

Aloqali ma’lumot

Rahbar
Abdujalilov Tolkonjan Razmanjanovich

Eng muhim muhandis
Qaraxonov Sherzod Namazbayevich

Telefon –
(99871) 150-39-80

e-mail –
gre@coal.uz