Normativ xujjatning turi Rusum (gruppa) Lahmlar o'lchami,
mm
Sifat ta'rifi Yoqilg'ning
ishchi xolatda
pastki yonish
issiqligi,
MJ/kg
Kullanish,
% ko'p emas
Yoqilg'ning ishchi
xolatdagi umumiy
namlik massaviy ulushi,
% ko'p emas
25mm undan
katta ulchamdagi
bulaklarining
massaviy ulushi,
% ko'p emas
TSh12-12:1998 1SSSSh 0-13 30.0 10.0 - 21.7
TSh12-12:1998 1SSKOM 13-100 25.0 10.0 2.0 25.9
TSh12-9:1996 1SS(briket) 35-53.4 29.0 7.0 - 22.0
TSh12-11:1998 1TR 0-200 24.5 10.0 2.0 23.0
TSh12-20:2003 1TR 50-120-250 32,0 14,0 - 22,6