Tahlil qilish va hisobot berish

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2021 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2020 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2020 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2020 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJning 2019 yildagi yillik hisoboti.

“O’zbekko’mir” AJning 2018 yildagi yillik hisoboti.

“O’zbekko’mir” AJning 2017 yildagi yillik hisoboti.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (2-chorak, 2020 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2020 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2020 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2020 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (3-chorak, 2019 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 9 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (2-chorak, 2019 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 6 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

“O’zbekko’mir” AJ balansi (1-chorak, 2019 y.)

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2019 yil 3 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.

O’zbekiston Respublikasi ko’mir tarmog’ida 2018 yil 12 oyi mobaynidagi ish yakunlari to’g’risida.