- O'zbekko'mir|Узбекуголь|Uzbekcoal - https://uzbekcoal.uz -

Me’yoriy (normativ)-huquqiy hujjatlar

Korporativ boshqaruv masalalari bo’yicha jamiyat hujjatlari


Korporativ boshqaruv kodeksi
Format: PDF | Hajmi: 0,3 MB

Jamiyatning boshqaruv organlari to’g’risida nizomlar
Format: PDF | Hajmi: 0,3 MB

USTAV
Format: PDF | Hajmi: 280 КB

GUVOHNOMA
Format: PDF | Hajmi: 0,4 MB

LITSENZIYA
Format: PDF | Hajmi: 0,5 MB

Tashkilot


Mahsulotni realizatsiya qilish


Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta ta’minlash