Rasmiy nomi

 
Davlat tilida: “O’ZBEKKO’MIR” ko’mir qazib olish va sotish aksiyadorlik jamiyati 
Davlat tilida qisqartirilgan nomlanishi:  “O’ZBEKKO’MIR” AJ

Rus tilida: Акционерное общество по добыче и сбыту угля “УЗБЕКУГОЛЬ”

Rus tilida qisqartirilgan nomlanishiАО “УЗБЕКУГОЛЬ”


Ingliz tilida: Joint-stock company for coalmining and selling “UZBEKCOAL”

Ingliz tilida qisqartirilgan nomlanishi:  JSC “UZBEKCOAL”