Buxgalter (MTB hisoboti bo‘yicha va moddiy boyliklar bo‘yicha) MTT va IS filiali

Buxgalter (MTB hisoboti bo‘yicha va moddiy boyliklar bo‘yicha) MTT va IS filiali

Kasb

Buxgalter (MTB hisoboti bo‘yicha va moddiy boyliklar bo‘yicha)

Ish joyi

“O’zbekko’mir”  AJ “Moddiy-tehnik ta’minoti va ijtimoiy soha” filiali

Oklad

1 687 280 so’m

Yoshi

24

Dan

60

gacha

Ma’lumoti

Oliy yoki o‘rta-maxsus

Qo’shimcha kvalifikatsiya

-

Ish tajribasi (staj)

Kamida 2 yil

Bilishi kerak

Yuqori organlarning buyruqlari, farmoyishlari, buxgalteriya hisobi va hisobotini tashkil etish bo'yicha uslubiy, ko'rsatma va me'yoriy-me'yoriy qo'llanma materiallari; turli mulkchilik shaklidagi korxonalarda buxgalteriya hisobining shakllari va usullari, buxgalteriya hisoblarining rejasi va korrespondensiyasi; buxgalteriya hisobi sohalari bo'yicha hujjat aylanishini tashkil etish; xo‘jalik aktivlari va ularning harakatini buxgalteriya hisobi tizimida hujjatlashtirish va aks ettirish tartibi; korxona xo'jalik va moliyaviy faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish usullari; kompyuter texnikasidan foydalanish qoidalari; bozor iqtisodiyoti asoslari, ishlab chiqarishni tashkil etish, mehnat va boshqaruv, mehnat qonunchiligi asoslari; mehnatni muhofaza qilish qoidalari va normalari, xavfsizlik choralari, ishlab chiqarish sanitariyasi va yong'indan himoya qilish.

Ishning tavsifi

 Mol-mulk, majburiyatlar va xo'jalik operatsiyalarining hisobini yuritish bo'yicha ishlarni amalga oshiradi (asosiy vositalar, tovar-moddiy zaxiralar, ishlab chiqarish xarajatlari, mahsulotlarni sotish, xo'jalik va moliyaviy faoliyat natijalari, etkazib beruvchilar va mijozlar bilan hisob-kitoblar, shuningdek, ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitoblar va boshqalar). Moliyaviy intizomni saqlash va resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi. Buxgalteriya hisobining tegishli yo'nalishlari bo'yicha birlamchi hujjatlarni qabul qilish va nazorat qilishni amalga oshiradi va ularni hisoblashni qayta ishlashga tayyorlaydi. Asosiy vositalar harakati bilan bog'liq buxgalteriya operatsiyalari schyotlarida aks ettiradi, keyin tovar-moddiy qadriyatlar va pul resurslari. Mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) buxgalteriya xarajatlari smetasini tuzadi, yo'qotishlar va samarasiz xarajatlar manbalarini aniqlaydi, ularning oldini olish bo'yicha takliflar tayyorlaydi. U viloyat va mahalliy byudjetlarga soliq va yig‘imlarni, davlat byudjetdan tashqari ijtimoiy jamg‘armalarga sug‘urta badallarini, bank muassasalariga to‘lovlarni, kapital qo‘yilmalarni moliyalashtirish uchun mablag‘larni, ishchi va xizmatchilarning ish haqini, boshqa to‘lovlar va to‘lovlarni, shuningdek, ajratmalarni hisoblab chiqadi va o‘tkazadi. korxona xodimlarini moddiy rag'batlantirish uchun mablag'lar. Buxgalteriya hisobining tegishli sohalari (bo'limlari) bo'yicha menejerlarni, kreditorlarni, investorlarni, auditorlarni va moliyaviy hisobotning boshqa foydalanuvchilarini taqqoslanadigan va ishonchli buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan ta'minlaydi. Buxgalteriya hisobining ishchi rejasini, standart shakllari taqdim etilmagan xo'jalik operatsiyalarini qayta ishlash uchun foydalaniladigan birlamchi hujjatlar shakllarini, shuningdek ichki moliyaviy hisobotlar uchun hujjatlar shakllarini ishlab chiqadi, buxgalteriya hisobining asosiy usullari va usullari mazmunini aniqlashda va buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini qayta ishlashda ishtirok etadi. texnologiya. Xo'jalik ichidagi zaxiralarni aniqlash, jamg'arma rejimini va hujjat aylanishini yaxshilash chora-tadbirlarini amalga oshirish, buxgalteriya hisobining ilg'or shakllari va usullarini ishlab chiqish va joriy etish maqsadida buxgalteriya hisobi va hisobot ma'lumotlari bo'yicha korxonaning xo'jalik va moliyaviy faoliyatini iqtisodiy tahlil qilishda ishtirok etadi. mablag'lar va inventar ob'ektlarni inventarizatsiya qilishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan. Hisobot uchun buxgalteriya hisobining tegishli yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlaydi, buxgalteriya hujjatlarining saqlanishini nazorat qiladi, ularni belgilangan tartibda arxivga topshirish uchun rasmiylashtiradi. Buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining ma'lumotlar bazasini shakllantirish, yuritish va saqlash bo'yicha ishlarni amalga oshiradi, ma'lumotlarni qayta ishlashda foydalaniladigan ma'lumotnoma va normativ ma'lumotlarga o'zgartirishlar kiritadi. Hisoblash texnikasi yordamida yechiladigan masalalar yoki ularning alohida bosqichlarining iqtisodiy bayonini shakllantirishda qatnashadi, iqtisodiy axborotni qayta ishlashning iqtisodiy asosli tizimlarini yaratish imkonini beruvchi tayyor loyihalar, algoritmlar, amaliy dasturlar paketlaridan foydalanish imkoniyatlarini aniqlaydi.

Ish rejimi

08:00-17:00; haftalik 5 ish kuni

Maxsus va qo'shimcha shartlar

-

Talab etiladigan hujjatlar

Passport yoki ID karta, diplom, mehnat daftarichasi yoki uni o’rnini bosuvchi hujjat, ma’lumotnoma (obyektivka). BARCHA HUJJATLAR "jpeg" YOKI "pdf" FORMATIDA YUKLANISHI LOZIM.

Vakansiya uchun ariza berish

Ilova qilinadigan hujjatlar (obyektivka, pasport, diplom, guvohnoma, sertifikatlar va boshqa zarur hujjatlar)
Uzbekcoal.uz yangiliklariiga obuna bo'ling